سوسن_چلچراغ

از کار خوب باید تشکر کرد ، همانطور که در تصویر میبینیم پرسنل زحمتکش شهرداری مطابق برنامه شهردار محترم در حال تسطیح و نظم دادن و آسفالت اطراف حرم امامزاده حمزه (ع) هستند ، جایی که سالهای سال در فراموشی بود و جا داشت که مدیریت محترم کارخانه سیمان خزر هم در ساختن محوطه مجموعه امامزاده و مزار شهدا و درگذشتگان لوشان مشارکت میکرد که امیدواریم از آنها درخواست کمک و مشارکت بشود . ‌ ‌ #loshan #lowshan #lowshanchi #gilan_lowshan #gilan_ #guilan_lowshan #guilan_loshan #iran_lowhan #football #iran_gilan_lowshan #alireza_ #alirezajahanbakhsh #alirezajb_official #lowshan_damash #damash رودبار_لوشان #پل_تاریخی_ #داماش #سوسن_چلچراغ #درفک# #لوشان_ #گیلان_لوشان #گیلان_لوشان_داماش #جیرنده #عمارلو #منجیل #گیلان_ #لوشان_داماش #علیرضاجهانبخش #گیلان_لوشان_عمارلو ‌‌‌ ‌

🔰1088🔰 خوش به حال درفـــک که بی‌خیال اختلافات بشری، سرمستِ بهاری‌سـت که رسیده از راه و شده «زمین، مسـت؛ آسمـان، مسـت؛ بلبلانِ نغمه‌خـوان، مسـت»! 🍃 نمــــایـے زیـــبا از درفـــ❤ــڪ جــان (روبـه‌رو روســــتاے کـنــدلات) 🍃 پـےنـوشــــــــت: 📷 Photo by: @sevenwunders ---------------------------------------------------------------------------------- 📌 Location: Dorfak Climax, Roudbar, Gilan ---------------------------------------------------------------------------------- 📩 Send to Picture: #ammarlou & Direct & Telegram ---------------------------------------------------------------------------------- © Admin: @hosseinska • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • #عمارلو_را_با_ما_ببینید #عمارلو #رودبار #گیلان #دیلم #کرمانج #جیرنده #ایران #خورگام #خورگام_بخش_عمارلو #رحمت_آباد_بلوکات #درفک #آمارد #علیرضا_جهانبخش #سوسن_چلچراغ #داماش #بره_سر #توتکابن #اسکولک #کندلات #climax #dorfak #natgeo #photography #roudbar #gilan #damash #iran #photo

. مسجد جامع تاریخی نمین عکس: نسرین عسگری @nasrinn_as •برای شرکت در مسابقه کافی‌ست تصاویر خود را از زیبایی های شهرستان نمین به یوزر تلگرامی @FestivalNamin ارسال فرمایید. -دبیرخانه اولین فستیوال گردشگری و صنایع دستی نمین ______________________ #نمین #اردبیل #ویلکیج #عنبران #عکس #مسابقه #عکاسی #طبیعت #گردشگری #صنایع_دستی #Namin #ardabil #فستیوال_نمین #تهران #سفر #ایران # #مسافرت #گردش #فستیوال #جشنواره #شادی #طبیعت #دیدنی #گردنه_حیران #فندقلو #سوسن_چلچراغ #آستارا #گیلان

. دریای ابر گردنه حیران عکس: نسرین عسگری @nasrinn_as •برای شرکت در مسابقه کافی‌ست تصاویر خود را از زیبایی های شهرستان نمین به یوزر تلگرامی @FestivalNamin ارسال فرمایید. -دبیرخانه اولین فستیوال گردشگری و صنایع دستی نمین ______________________ #نمین #اردبیل #ویلکیج #عنبران #عکس #مسابقه #عکاسی #طبیعت #گردشگری #صنایع_دستی #Namin #ardabil #فستیوال_نمین #تهران #سفر #ایران # #مسافرت #گردش #فستیوال #جشنواره #شادی #طبیعت #دیدنی #گردنه_حیران #فندقلو #سوسن_چلچراغ #آستارا #گیلان

. طبیعت فندقلو عکس: ستاره رستمی @setaree •برای شرکت در مسابقه کافی‌ست تصاویر خود را از زیبایی های شهرستان نمین به یوزر تلگرامی @FestivalNamin ارسال فرمایید. -دبیرخانه اولین فستیوال گردشگری و صنایع دستی نمین ______________________ #نمین #اردبیل #ویلکیج #عنبران #عکس #مسابقه #عکاسی #طبیعت #گردشگری #صنایع_دستی #Namin #ardabil #فستیوال_نمین #تهران #سفر #ایران # #مسافرت #گردش #فستیوال #جشنواره #شادی #طبیعت #دیدنی #گردنه_حیران #فندقلو #سوسن_چلچراغ #آستارا #گیلان

. ارتفاعات گردنه حیران عکس: شاپور دیبا @shapour_diba •برای شرکت در مسابقه کافی‌ست تصاویر خود را از زیبایی های شهرستان نمین به یوزر تلگرامی @FestivalNamin ارسال فرمایید. -دبیرخانه اولین فستیوال گردشگری و صنایع دستی نمین ______________________ #نمین #اردبیل #ویلکیج #عنبران #عکس #مسابقه #عکاسی #طبیعت #گردشگری #صنایع_دستی #Namin #ardabil #فستیوال_نمین #تهران #سفر #ایران # #مسافرت #گردش #فستیوال #جشنواره #شادی #طبیعت #دیدنی #گردنه_حیران #فندقلو #سوسن_چلچراغ #آستارا #گیلان

. عکس: علیرضا آذری @Sam_rezaazd •برای شرکت در مسابقه کافی‌ست تصاویر خود را از زیبایی های شهرستان نمین به یوزر تلگرامی @FestivalNamin ارسال فرمایید. -دبیرخانه اولین فستیوال گردشگری و صنایع دستی نمین ______________________ #نمین #اردبیل #ویلکیج #عنبران #عکس #مسابقه #عکاسی #طبیعت #گردشگری #صنایع_دستی #Namin #ardabil #فستیوال_نمین #تهران #سفر #ایران # #مسافرت #گردش #فستیوال #جشنواره #شادی #طبیعت #دیدنی #گردنه_حیران #فندقلو #سوسن_چلچراغ #آستارا #گیلان

. عکس: علیرضا آذری @Sam_rezaazd •برای شرکت در مسابقه کافی‌ست تصاویر خود را از زیبایی های شهرستان نمین به یوزر تلگرامی @FestivalNamin ارسال فرمایید. -دبیرخانه اولین فستیوال گردشگری و صنایع دستی نمین ______________________ #نمین #اردبیل #ویلکیج #عنبران #عکس #مسابقه #عکاسی #طبیعت #گردشگری #صنایع_دستی #Namin #ardabil #فستیوال_نمین #تهران #سفر #ایران # #مسافرت #گردش #فستیوال #جشنواره #شادی #طبیعت #دیدنی #گردنه_حیران #فندقلو #سوسن_چلچراغ #آستارا #گیلان

. عکس: علیرضا آذری @Sam_rezaazd •برای شرکت در مسابقه کافی‌ست تصاویر خود را از زیبایی های شهرستان نمین به یوزر تلگرامی @FestivalNamin ارسال فرمایید. -دبیرخانه اولین فستیوال گردشگری و صنایع دستی نمین ______________________ #نمین #اردبیل #ویلکیج #عنبران #عکس #مسابقه #عکاسی #طبیعت #گردشگری #صنایع_دستی #Namin #ardabil #فستیوال_نمین #تهران #سفر #ایران # #مسافرت #گردش #فستیوال #جشنواره #شادی #طبیعت #دیدنی #گردنه_حیران #فندقلو #سوسن_چلچراغ #آستارا #گیلان

. دشت گل های بابونه فندق لو عکس: علیرضا آذری @Sam_rezaazd •برای شرکت در مسابقه کافی‌ست تصاویر خود را از زیبایی های شهرستان نمین به یوزر تلگرامی @FestivalNamin ارسال فرمایید. -دبیرخانه اولین فستیوال گردشگری و صنایع دستی نمین ______________________ #نمین #اردبیل #ویلکیج #عنبران #عکس #مسابقه #عکاسی #طبیعت #گردشگری #صنایع_دستی #Namin #ardabil #فستیوال_نمین #تهران #سفر #ایران # #مسافرت #گردش #فستیوال #جشنواره #شادی #طبیعت #دیدنی #گردنه_حیران #فندقلو #سوسن_چلچراغ #آستارا #گیلان

. سد فندقلو عکس: علیرضا آذری @Sam_rezaazd •برای شرکت در مسابقه کافی‌ست تصاویر خود را از زیبایی های شهرستان نمین به یوزر تلگرامی @FestivalNamin ارسال فرمایید. -دبیرخانه اولین فستیوال گردشگری و صنایع دستی نمین ______________________ #نمین #اردبیل #ویلکیج #عنبران #عکس #مسابقه #عکاسی #طبیعت #گردشگری #صنایع_دستی #Namin #ardabil #فستیوال_نمین #تهران #سفر #ایران # #مسافرت #گردش #فستیوال #جشنواره #شادی #طبیعت #دیدنی #گردنه_حیران #فندقلو #سوسن_چلچراغ #آستارا #گیلان

. عکس: ستاره رستمی @setaree •برای شرکت در مسابقه کافی‌ست تصاویر خود را از زیبایی های شهرستان نمین به یوزر تلگرامی @FestivalNamin ارسال فرمایید. -دبیرخانه اولین فستیوال گردشگری و صنایع دستی نمین ______________________ #نمین #اردبیل #ویلکیج #عنبران #عکس #مسابقه #عکاسی #طبیعت #گردشگری #صنایع_دستی #Namin #ardabil #فستیوال_نمین #تهران #سفر #ایران # #مسافرت #گردش #فستیوال #جشنواره #شادی #طبیعت #دیدنی #گردنه_حیران #فندقلو #سوسن_چلچراغ #آستارا #گیلان

. دریای ابر و گردنه حیران از نمای ایستگاه فندقلو تله کابین عکس: @En.Fekri •برای شرکت در مسابقه کافی‌ست تصاویر خود را از زیبایی های شهرستان نمین به یوزر تلگرامی @FestivalNamin ارسال فرمایید. -دبیرخانه اولین فستیوال گردشگری و صنایع دستی نمین ______________________ #نمین #اردبیل #ویلکیج #عنبران #عکس #مسابقه #عکاسی #طبیعت #گردشگری #صنایع_دستی #Namin #ardabil #فستیوال_نمین #تهران #سفر #ایران # #مسافرت #گردش #فستیوال #جشنواره #شادی #طبیعت #دیدنی #گردنه_حیران #فندقلو #سوسن_چلچراغ #آستارا #گیلان

#مسابقه_عکس_نمین طبیعت دل انگیز گردنه حیران عکس: @En.Fekri •برای شرکت در مسابقه کافی‌ست تصاویر خود را از زیبایی های شهرستان نمین به یوزر تلگرامی @FestivalNamin ارسال فرمایید. -دبیرخانه اولین فستیوال گردشگری و صنایع دستی نمین ______________________ #نمین #اردبیل #ویلکیج #عنبران #عکس #مسابقه #عکاسی #طبیعت #گردشگری #صنایع_دستی #Namin #ardabil #فستیوال_نمین #تهران #سفر #ایران # #مسافرت #گردش #فستیوال #جشنواره #شادی #طبیعت #دیدنی #گردنه_حیران #فندقلو #سوسن_چلچراغ #آستارا #گیلان

‌همه دانشمندیم! همه در همه چیز متخصصیم! همه آخر علم و دانایی و ادب هستیم! همه از همه کس اشکال میگیریم! همه خیلی کاردرستیم! هیچ کداممان تحمل ذره ای انتقاد نداریم! اما خودتتان ببینید گاهی ابتدایی ترین مسائل را رعایت نمیکنیم مخصوصاً در رانندگی، بعد اگر کسی تذکر بدهد طلبکار هم میشویم!! اسم این کار چیست !!!؟؟؟ ‌ ‌ #loshan #lowshan #lowshanchi #gilan_lowshan #gilan_ #guilan_lowshan #guilan_loshan #iran_lowhan #football #iran_gilan_lowshan #alireza_ #alirezajahanbakhsh #alirezajb_official #lowshan_damash #damash رودبار_لوشان #پل_تاریخی_ #داماش #سوسن_چلچراغ #درفک# #لوشان_ #گیلان_لوشان #گیلان_لوشان_داماش #جیرنده #عمارلو #منجیل #گیلان_ #لوشان_داماش #علیرضاجهانبخش #گیلان_لوشان_عمارلو ‌‌‌ ‌

‌هرچه هست به ضرر مردم هست ، با افزایش فشارها به خاطر عدم کارایی مدیران و مسئولین دولت تدبیر و امید که بیشتر از انجام وظایف و رفع مشکلات مردم ، مشغول جنگ تصاحب صندلی و قدرت و تقسیم غنائم و پست های مدیریتی برای خود بودند ، حالا اختلافها به نتیجه جداییها و افشاگریها و زدوخوردهای لفظی منجر شده و مردم هم ، مات و سرگردان منتظرند ببینند بالاخره چه میشود . دوستان «تدبیر و امید » ، این وضعیت ، قولی نبود که شما صدها بار از تریبون‌های مختلف به مردم دادید !! ‌ ‌ #loshan #lowshan #lowshanchi #gilan_lowshan #gilan_ #guilan_lowshan #guilan_loshan #iran_lowhan #football #iran_gilan_lowshan #alireza_ #alirezajahanbakhsh #alirezajb_official #lowshan_damash #damash رودبار_لوشان #پل_تاریخی_ #داماش #سوسن_چلچراغ #درفک# #لوشان_ #گیلان_لوشان #گیلان_لوشان_داماش #جیرنده #عمارلو #منجیل #گیلان_ #لوشان_داماش #علیرضاجهانبخش #گیلان_لوشان_عمارلو ‌‌‌ ‌