filmphoto

Nhân ngày đi lạc vô thế giới này được 17 năm nên tôi mới spam 3 tấm liên tục. Đây là tôi. Con yêu tinh vừa tròn 17 tuổi. Chào! ______________________________________ #film #filmisnotdead #filmphotography #filmphotographic #35mmfilm #35mm #filmphoto #sunset

L I L Y 🌼

Чаще всего люди покидают маленький город, чтобы мечтать туда вернуться. А другие остаются, чтобы мечтать оттуда уехать.

Sossego, só nosso.

18.07 Hôm nay là ngày của một con yêu tinh đã đi lạc đến thế giới này được 17 năm. Mong nó sẽ được sống chứ không chỉ tồn tại vì trách nhiệm gì nữa. Mong vạn sự tốt đẹp sẽ đến với yêu tinh này. Mong trăm điều may mắn sẽ đến với yêu tinh. . . . “Mau lớn, luôn khoẻ mạnh, học giỏi và nghe lời ba mẹ nha con.” Năm nay, ngoại vẫn chưa chịu về với con đó... Mode: me ____________________________________________ #film #film35mm #35mmfilm #filmphotography #filmphotographic #filmisnotdead #filmphoto

Рисовальщики в своей естественной среде обитания.

Brunch views @thelinehotel 😍

Âme ( w/ @lauregiappiconi )

夜よ僕を詩人にするな #STU48